OFERTA

Świadczmy kompleksowe usługi w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • rozliczanie karty podatkowej

W tym

 • pomoc w założeniu i rejestracji działalności gospodarczej
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego (PIT, CIT, VAT)
 • wysyłka elektroniczna deklaracji oraz plików JPK
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • naliczanie i sporządzanie list płac (etat, umowy cywilnoprawne)
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • prowadzenie akt osobowych, doświadczenie z zatrudnianiem obcokrajowców
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do PFRON
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • uczestnictwo w kontrolach skarbowych
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów dostosowanych do potrzeb klienta
 • sprawozdawczość GUS
 • współpraca z biegłym rewidentem
 • księgowość podmiotów rozliczających środki z dotacji unijnych
 • księgowanie WNT, WDT, import, export
 • pliki JPK
 • e-akta osobowe NOWOŚĆ !!!
  e-sprawozdania NOWOŚĆ !!!

Dodatkowe usługi

 • sporządzenie zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości
 • roczne zeznania podatkowe osób fizycznych (również z dochodów zagranicznych)
 • wystawianie faktur za klienta
 • wprowadzanie przelewów do systemów bankowych klienta
 • prowadzenie kasy
 • pomoc w założeniu i rejestracji spółek (S24)
 • pomoc w uzyskaniu kredytowania dla firm
 • pomoc w ściąganiu wierzytelności
 • i wiele innych